SCHULDHULP ADVIES
Voor een hoopvolle en schuldenvrije toekomst


Stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050

Voor een hoopvolle en schuldenvrije toekomst


ONZE MISSIE

Stichting Sociale en Economische Terugkeer SET2050 wil graag een grote groep 'vergeten' burgers weer een hoopvolle en schuldenvrije toekomst bieden om sociaal en economisch volwaardig terug te keren in de maatschappij.


DOEL VAN ONZE STICHTING:

Het lenigen van directe en indirecte nood van inwoners in Nederland als gevolg van inkomens- en schuldenproblematiek, dit in de ruimste zin van het woord.


SOCIAAL DOMEIN VAN GEMEENTEN

SET2050 heeft als doelgroep zowel het Sociaal Domein van gemeenten in Nederland, als cliënten van het Sociaal Domein, door hen te ondersteunen met een gedegen financieel en juridisch advies. Duidelijkheid en een goede informatie verstrekking aan cliënten zijn van wezenlijk belang voor het opstellen van een strategisch plan van aanpak. Met behulp van onze expertise zijn wij goed in staat waardevol te adviseren. Dit doen wij in samenwerking met onze onafhankelijke financieel en juridisch adviseurs uit het sociaal domein, die ook Tweede Kamer leden en Tweede Kamerfracties adviseren.


WAAROM?

Schulden in Nederland zijn een enorm probleem, zowel voor de schuldeisers als de schuldenaren.
Problematische schulden kosten de samenleving veel geld, en er is veel leed en stress met het gevolg dat het welzijn van de mensen verslechtert, en tevens terugkeer naar de arbeidsmarkt belemmert.

SET2050 is opgericht om dit probleem te helpen oplossen.


Wij werken onder meer samen met JuristDirect & DebtSolutions, VSP Legal, en Betaal Sociaal.Vernieuwende schuldhulp- en schulddienstverlening voor een hoopvolle en schuldenvrije toekomst

 

E-mailen
Bellen
Map
Info